DIE SPAN KUNDIGES (“PROFESSIONAL TEAM”) : 

Die keuring van die Span Kundiges (“Professional Team”) wie se taak dit is om SUNGATE in die lewe te roep, was een van die mees kardinale besluite wat die oorspronklike aandeelhouers en span moes maak.

‘n Weldeurdagte omsigtigheidsondersoek-proses (“due diligence”) is gevolg, met die kwotasiewaarde wat slegs ‘n klein persentasie van die ontleding gevorm het. Ondervinding, werksgeskiedenis en werksprestasie, bekwaamheid en vermoëns, asook visie en integriteit het meer waarde gedra in hierdie proses.

Die verteenwoordigers betrokke by die aanvanklike besluitneming rondom die keuring van die Span Kundiges het self beskik oor jare se omvattende en relevante ondervinding, en omdat die langtermyn persepsie van die publiek jeens die projek en die maatskappy van soveel kardinale belang is, is die keuring van die Span Kundiges gesien as krities belangrik.

‘n Groot bedrag geld is spandeer aan al die vroeë ondersoeke met betrekking tot grootmaat diensverskaffing, en het ook talle lugvaart- en omgewingstudies ingesluit. Al hierdie “onsigbare”, dog krities belangrike beleggings, was, en sal altyd noodsaaklik wees, vir die volhoubaarheid van ‘n eiendomsbelegging. Die langtermyn opinie van die publiek rakende die kwaliteit van hul beleggingsbesluit speel ‘n baie groot rol in die langtermyn volhoubaarheid van enige onderneming.

Die Accolade Group bestaan al ‘n geruime tyd, en is van voorneme om vir nog baie jare so voort te gaan, vandaar die kritiese keuses rakende die aanwys van die lede van die Span Kundiges toe dit aanvanklik saamgestel is, en die belangrikheid om nou ‘n kwaliteit produk te lewer.

Hierdie selfde etos leef vandag voort in die maatskappy met sy nuwe aandeelhouding en span, en 90% van die oorspronklike Span Kundiges is steeds hard aan die werk na al die jare, na daardie eerste paar versigtige treë.

Die huidge Span Kundiges (“Professional Team”) bestaan uit:

·         Windhoek Raadgewende Ingenieurs (Raadgewende Ingenieurs)

·         Stubenrauch Planning Consultants (Dorpsbeplanning)

·         Piet Louw Argitekte & Prof. Dave Dewar (Stedelike- en Dorp Ontwerp) [sien profiel hier]

·         Urban Green Environmental Consultants (Omgewingsimpak Assessering)

·         Dr. Weder, Kauta and Hoveka Inc. (Regsdienste en Aktebesorgers)

·         Grant Thornton Neuhaus (Ouditeure)