AANDUIDENDE VOETSPOOR VAN BOUWERK


WESTELIKE GEDEELTE VAN FASE -1, MET BEKLEMTONING VAN DIE OMVANG VAN DIE HOOF-BOULEVARD EN KONTEKS VAN DIE HOTEL-KOMPLEKS.


‘N AANDUIDENDE VOORSTELLING VAN DIE HOTEL-GEBIED, WAT DIE POTENSIAAL VIR AKKOMMODASIE AANTOON.

‘N AANDUIDENDE VOORSTELLING VAN DIE HOTEL-GEBIED, WAT DIE POTENSIAAL VIR AKKOMMODASIE AANTOON.


DIE  KRUISING-SONE TUSSEN OOSTELIKE EN WESTELIKE GEDEELTES VAN FASE- 1, MET BEKLEMTONING VAN DIE BELANGRIKHEID VAN DIE “TOWERS” OM DIE BOULEVARDS TE DEFINIEER, EN OOK AS LANDMERK-ELEMENTE.

DIE  KRUISING-SONE TUSSEN OOSTELIKE EN WESTELIKE GEDEELTES VAN FASE- 1, MET BEKLEMTONING VAN DIE BELANGRIKHEID VAN DIE “TOWERS” OM DIE BOULEVARDS TE DEFINIEER, EN OOK AS LANDMERK-ELEMENTE.


DIE VULSTASIE-PERSEEL  MET BETREKKING TOT TOEGANGSMODEL.

DIE VULSTASIE-PERSEEL  MET BETREKKING TOT TOEGANGSMODEL.