LANDSKAP-ARGITEKTUUR EN -ONTWERP


SUNGATE ONTWIKKELING:- MEESTERPLAN VIR LANDSKAP-ARGITEKTUUR


SUNGATE:  LANDSKAP-ARGITEKTUUR - UNIEKE-EIENSKAPPE-PLAN

(Let wel: Die plan dui nie individuele aanplanting in strate aan nie, maar as ‘n algemene reël, deurlopend op tipiese wyse met 12m intervalle, as ‘n verlengstuk van gestruktureerde aanplanting.)